Skillnad i metabola profiler mellan katter av raserna burma, maine coon och birma - tre raser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus - Information om friska katter av tre raser: burma, birma och maine coon. Data om katterna (ex ålder och vikt) samt hormonkoncentrationer i blodserum.

SND-ID: 2021-58-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7qsz-6j80

Citering

Skapare/primärforskare

Bodil Ström Holst - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Malin Öhlund - Läkemedelsverket orcid

Ali Moazzami - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper orcid

Elisabeth Mullner - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper

Fredrick Anderson - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2016.4.1-160

Beskrivning

Studien beskriver metabolomet hos tre kattraser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus. Se vidare engelsk sammanfattning.
Studien godkändes av Uppsala Djurförsöksetiska nämnd, diarienummer C 299/12 och C 12/15, samt av Jordbruksverket, diarienummer 31-11654/12.

Blodprov har tagits från friska katter av tre raser; burma, birma och maine coon. Katterna har undersökts kliniskt och uppgifter om dem har noterats. Serum har analyserats avseende hormoner med immunologiska metoder, lipoproteiner har analyserats med HPLC (high performance liquid chromatography) och metabolomics studerades med NMR-spektroskopi (nuclear magnetic resonance spectroscopy).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Katter av tre raser: birma, burma och maine coon

Tidsdimension

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2015

Variabler

83

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013 – 2015
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Jens Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Ulrika Hermansson - Sveriges lantbruksuniversitet, Universitetsdjursjukhuset

Ann Pettersson - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Helene Hansson-Hamlin - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Sällskapsdjurens forskningsfond
  • Diarienummer hos finansiär: 221760000
  • Projektnamn på ansökan: Diabetes hos katt- fokus på riskrasen Burma

Etikprövning

Uppsala

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Klinisk vetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Öhlund M, Müllner E, Moazzami A, Hermansson U, Pettersson A, Anderson F, Häggström J, Hansson-Hamlin H, Holst, BS (2021). Differences in metabolic profiles between the Burmese, the Maine coon and the Birman cat—Three breeds with varying risk for diabetes mellitus. PLoS ONE 16(4): e0249322
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249322

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-04-06

Version 1: 2021-04-06

DOI: https://doi.org/10.5878/7qsz-6j80

Kontakter för frågor om data

Bodil Ström Holst

bodil.strom-holst@slu.se

Malin Öhlund

malin.ohlund@mpa.se

Publicerad: 2021-04-06
Senast uppdaterad: 2021-10-25