Sentinel-2 data för Uganda

SND-ID: 2021-50-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/bc12-w579

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Jonas Ardö - Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Naturgeografi och ekosystemvetenskap rorId

Beskrivning

Optiska ’top of the atmosphere’ reflektans data från jordresurssatelliten Sentinel-2 för Uganda (2018-2020) laddades ner och processerades på ett systematiskt sätt till ’ bottom of the atmosphere’ reflektans med den öppna mjukvaran FORCE (Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental monitoring, se https://force-eo.readthedocs.io/en/latest/). För varje år (2018-2020) beräknades antalet molnfria observationer och en bäst tillgänglig pixel mosaik skapades. För varje kvartal (12 totalt) beräknades för två vegetations index (EVI = Enhanced Vegetation Index och NDVI= Normalized Difference Vegetation Index) ett antal relevanta mått (minimum, maximum, medelvärde,standard avvikelse, 5%-, 50%- (median) och 95%-kvantiler). Data har 10 meters rumslig upplösning och är i GeoTIFF format.
Data är lämpliga för studier av framförallt vegetation och vegetationsförändringar. Mer information och detaljer i artikel publicerad i Data (https://www.mdpi.com/journal/data), 'submitted' 2021-02-15

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2020-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda

Geografisk beskrivning: Uganda

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Finansiering 1

  • Finansiär: Sveriges biståndsmyndighet
  • Diarienummer hos finansiär: 303

Finansiering 2

  • Finansiär: Lunds universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten
  • Diarienummer hos finansiär: Infrastrukturmedel, Dnr V 2015/2152
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arealtäckande bilder och bakgrundskartor (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2021-03-29

Version 1: 2021-03-29

DOI: https://doi.org/10.5878/bc12-w579

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2021-03-29
Senast uppdaterad: 2023-09-15