Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter

SND-ID: 2021-45-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/1b50-ab56

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Boberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi rorId

Beskrivning

Syftet med studien var att studera läkemedlet eflornitins effekter på parasiter in vitro. Metoden "AlamarBlue serial drug dilution assay" användes för att kvantifiera hämningen av parasittillväxt och 96-hålsplattorna analyserades av en fluorescence-scanner. Dessa värden finns i tillhörande dataset där "Assay ID" indikerar vilken platta som analyserats.

Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter inklusive data för tidsberoende effekter och data på effekterna mot L6 cell in vitro

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Trypanosoma brucei gambiense-parasiter

Studiedesign

Preklinisk studie

Beskrivning av studiedesign

In vitro-studie

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-01-01 – 2020-12-31
  • Datakälla: Övrigt
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Farmakologi och toxikologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2021-02-22