SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora

SND-ID: 2021-38-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/mdsv-ym34

Citering

Skapare/primärforskare

Gabriel Giono - Kungliga tekniska högskolan, Space Plasma Physics orcid

Nickolay Ivchenko - Kungliga tekniska högskolan, Space Plasma Physics orcid

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan - Rymd och plasmafysik rorId

Beskrivning

En serie CSV-filer som innehåller en del av mätningen utförd av SPIDER-1 raket. Raketen lanserades kl.21: 09UT den 2 februari 2016 från Esrange (Kiruna, Sverige) och kastades ut 10 Free Falling Units (FFUs) inuti en västerutgående aurora. Varje FFU var utrustad med en utvecklingsbar Langmuir-sond (LP) för att mäta plasmagenskaperna (elektrontätheten ne, elektrontemperaturen Te och plasmapotentialen Vp), samt en 3-axlig fluxgate magnetometer (SMILE) som mäter den magnetiska fält och en positioneringsutrustning (GPS).

Användbara data från två FFU (FFU02 och FFU06) presenteras, vilket användes i JGR-Space Physics-artikeln med namnet "Multi-point measurements of the plasma properties inside an aurora from the SPIDER sounding rocket."

Uppgifterna samlades in av två av SPIDER Free Falling Units (FFU02 och FFU06). De inkluderar:
- Mätningar från Langmuir-sonden (LP, strömmätningar för varje spänningsförspänningssteg)
- Mätningar från 3-axlig magnetometer (SMILE)
- Bearbetade data från Langmuir-sonden: elektrontätheten (ne), elektrontemperaturen (Te) och plasmapotentialen (Vp).
- GPS-positioner för

... Visa mer..
En serie CSV-filer som innehåller en del av mätningen utförd av SPIDER-1 raket. Raketen lanserades kl.21: 09UT den 2 februari 2016 från Esrange (Kiruna, Sverige) och kastades ut 10 Free Falling Units (FFUs) inuti en västerutgående aurora. Varje FFU var utrustad med en utvecklingsbar Langmuir-sond (LP) för att mäta plasmagenskaperna (elektrontätheten ne, elektrontemperaturen Te och plasmapotentialen Vp), samt en 3-axlig fluxgate magnetometer (SMILE) som mäter den magnetiska fält och en positioneringsutrustning (GPS).

Användbara data från två FFU (FFU02 och FFU06) presenteras, vilket användes i JGR-Space Physics-artikeln med namnet "Multi-point measurements of the plasma properties inside an aurora from the SPIDER sounding rocket."

Uppgifterna samlades in av två av SPIDER Free Falling Units (FFU02 och FFU06). De inkluderar:
- Mätningar från Langmuir-sonden (LP, strömmätningar för varje spänningsförspänningssteg)
- Mätningar från 3-axlig magnetometer (SMILE)
- Bearbetade data från Langmuir-sonden: elektrontätheten (ne), elektrontemperaturen (Te) och plasmapotentialen (Vp).
- GPS-positioner för de två FFU. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-02-02 – 2016-02-02

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Raketflyg från Esrange, nära Kiruna. Banan gick mot nordväst från uppskjutningsplatsen och nådde ~135 km höjd och ~100 km nedåt.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Rymd och plasmafysik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inbäddad systemteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Rymd- och flygteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2021-03-09