MapRom - Kartläggning av den romska befolkningen i det lantliga och semi-urbana Valakiet år 1838

SND-ID: 2021-34-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/tz3b-4v36

Citering

Skapare/primärforskare

Julieta Rotaru - Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande orcid

David Gaunt - Södertörns högskola, Centre for Baltic and East European Studies orcid

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för kultur och lärande rorId

Diarienummer hos huvudman

3141-3.1.1-2017

Beskrivning

Den huvudsakliga arkivkällan till MapRom-databasen är "Folkräkningen eller furstestaternas statistik (Wallachia och Moldavien) 1838", ANIC, Fond Catagrafii, del I, inventeringsnummer 501, volymer numrerade I / 8 till I / 107 från Historiska Nationalarkivet, Bukarest, mestadels opublicerat och nu digitaliserat och automatiserat för första gången, med avseende på den romska befolkningen.
Denna folkräkning genomfördes av inrikesministeriet i februari 1838. Det är den första bevarade rumänska moderna folkräkningen av befolkning och bostäder, som introducerade nya granskningsmetoder, såsom de nominella listorna och det stora antalet (24) demografiska attribut, inklusive etnicitet. Observationsenheten var ”hushållet” och omfattningen var att få detaljerad information om: 1) den bosatta befolkningen efter åldersgrupp och kön; 2) antalet hushåll och deras struktur; 3) antalet bostadshus och deras fördelning enligt det material de byggs från; 4) befolkningsfördelning efter deras deltagande i ekonomisk verksamhet; 5) befolkningens fördelning efter färdigheter och yrken.
Baserat på denna information pres

... Visa mer..
Den huvudsakliga arkivkällan till MapRom-databasen är "Folkräkningen eller furstestaternas statistik (Wallachia och Moldavien) 1838", ANIC, Fond Catagrafii, del I, inventeringsnummer 501, volymer numrerade I / 8 till I / 107 från Historiska Nationalarkivet, Bukarest, mestadels opublicerat och nu digitaliserat och automatiserat för första gången, med avseende på den romska befolkningen.
Denna folkräkning genomfördes av inrikesministeriet i februari 1838. Det är den första bevarade rumänska moderna folkräkningen av befolkning och bostäder, som introducerade nya granskningsmetoder, såsom de nominella listorna och det stora antalet (24) demografiska attribut, inklusive etnicitet. Observationsenheten var ”hushållet” och omfattningen var att få detaljerad information om: 1) den bosatta befolkningen efter åldersgrupp och kön; 2) antalet hushåll och deras struktur; 3) antalet bostadshus och deras fördelning enligt det material de byggs från; 4) befolkningsfördelning efter deras deltagande i ekonomisk verksamhet; 5) befolkningens fördelning efter färdigheter och yrken.
Baserat på denna information presenterar MapRom-databasen: statistik över de romska hushållen per by, antal romer per by, antal olika romska etniska undergrupper (Lăieș, Vătraș, Rudar, Zlătar, etc), genomsnittlig romsk hushållsstorlek per by, åldersfördelning, könsfördelning, antal romer per färdighet, romers geografiska fördelning (i höglandet och låglandet), odlad markyta av romer per by, etc. Vi har rekonstruerat information från slavägarna från andra källor.
Med tiden har de nominella listorna för fyra län (Ialomiţa, Gorj, Mededinţi och Vâlcea) samt två landsbygdsområden och två städer gått förlorade, men de för 14 valakiska län har bevarats och skrivits in i MapRom. De fem volymerna av nominellt material för huvudstaden Bukarest (med en mycket stor och multietnisk befolkning) undersöktes inte i detta projekt eftersom folkräkningen där skilde sig komplext från landsbygdens provinser i form och utförande, men kan förhoppningsvis undersökas vid ett senare tillfälle.
Uppskattningsvis samlar MapRom information om mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av Wallachias romska befolkning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Romer i den historiska provinsen Valakiet, Rumänien

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1838-01-01 – 1838-12-31

Variabler

24

Antal individer/objekt

49689

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-10 – 2019-12-20
  • Instrument: Transcription (Datainsamlingsguide: Guide för självadministrerade skriftliga uppgifter)
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Rumänien, Östeuropa

Geografisk beskrivning: Uppgifterna täcker den historiska regionen Valakiet i Rumänien år 1838

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kultur och lärande

Medverkande

Ryan Dias - Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Florin Rotaru - Metropolitan Library of Bucharest

Nikoloz Kobakhidze - Södertörns högskola, Center for Baltic and East European Studies

Finansiering

  • Finansiär: Östersjöstiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-0027
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Julieta Rotaru, David Gaunt. “Slavery, socio-economic inequalities and proletarianization in non-agro-pastoral Gypsy groups in early Nineteenth century Wallachia.” Condizioni di vita e disuguaglianze. Una prospettiva storico-demografica, Luca Mocarelli, Giulio Ongaro ed., Società Italiana Di Demografia Storica, 2023, 61-77.
ISBN: 978-88-3283-363-8

Julieta Rotaru. 2023. “Women breadwinners in Gypsy socio-professional groups of pre-industrial Wallachia.” Romani Studies, Continuing Journal of the Gypsy Lore Society, series 5, 33 (1): 141-157. DOI: https://doi.org/10.3828/rost.2023.7
DOI: https://doi.org/10.3828/rost.2023.7

Julieta Rotaru & David Gaunt. The Wallachian gold-washers. Unlocking the golden past of the Rudari woodworkers. Brill Series in Roma Culture and History. Brill Schöningh: Leiden, Boston. 2023. DOI: https://doi.org/10.30965/9783657790388
DOI: https://doi.org/10.30965/9783657790388

David Gaunt and Julieta Rotaru. “The Living Conditions of Gypsy Slaves in Early Nineteenth Century Wallachia.” In: Romani Studies. Continuing Journal of the Gypsy Lore Society, series 5, volume 31, issue 1/2021
ISSN: 1528-0748
EISSN: 1757-2274
DOI: https://doi.org/10.3828/rs.2021.3

Rotaru, Julieta. “Considerations about the ‘Turkish Gypsies’ as crypto-Muslims in Wallachia.” In: Kyuchukov, Hristo, Zahova, Sofiya, and Duminica, Ion, eds. 2021. History and Culture of Roma. Festschrift for Vesselin Popov. Roma Series 08. München: Lincom Academic Publishers
ISBN: 978-3-96939-071-9

Rotaru, J. (2018). Caught between the Eastern Europe Empires: the case of the alleged Netot Roms. Slovak Ethnology, 66(4), 501–522. https://doi.org/10.26363/SN.2018.4.08
DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.4.08
URN: urn:nbn:se:sh:diva-37176

Rotaru, J. (2018). Aspects on Romani demographics in 19th century Wallachia. Baltic Worlds, XI(2–3), 34-50. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-36535
URN: urn:nbn:se:sh:diva-36535

Rotaru, Julieta & Gaunt, David. 2023. “Affirmation identitaire pluriséculaire et reconversion professionnelle des Rudari, orpailleurs de Valachie (1388-1838).” Etudes Tsiganes, Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage, Paris, 134-143.
ISSN: 0014-2247
EISSN: 2426-6078

Rotaru, Julieta. 2023. “Vakǎripen pal-o lil Le bajàśa katar i Valahia: putarindoj o somnakutno nakhlo vaxt e rudarănqo kaj si prinʒarde sar le kaśtale vaj le kaśtćhinărne, anglikanes The Wallachian Gold-washers: Unlocking the Golden Past of the Rudari Woodworkers Julieta Rotaru & David Gaunt, Brill Schöningh: Leiden, Boston, 2023” Newsletter of the Gypsy Lore Society, 46 (3), August 2023.
ISSN: 1070-4604

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-25