Data till "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds"

SND-ID: 2021-338-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/xdwz-3g72

Citering

Skapare/primärforskare

Moa Sporre - Lunds universitet orcid

Johan Friberg - Lunds Universitet orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Dessa dataset ligger till grund för studien "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds" där vi undersökt hur cirrusmoln påverkas av vulkanisk sulfat aerosol som väller ner från stratosfären. I det ena datasetet finns mikrofysikaliska egenskaper för cirrusmoln på olika temperaturer mellan 2008 och 2016. I det andra datasetet finns data över ljusspridning i den lägre stratosfären. Datat över ljusspridning sträcker sig över 2008 till 2019.

Datat inkluderar två satellitdataset. Det ena har information om cirrusmolns mikrofysikaliska egenskaper vid olika temperaturer. Detta baseras på produkter från DARDAR (raDAR/liDAR) dataseten DARDAR-CLOUD och DARDAR-NICE. Det andra satellitdatasetet innehåller data över molekylär backscattering och total backscattering från ett utvalt höjdintervall i den lägre delen av stratosfären. Detta dataset baseras på mätningar från satellitinstrumentet CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization)

Datafiler finns i NetCDF-format (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-01-01 – 2019-12-31

2008-01-01 – 2016-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: global

Administrativ information

Finansiering 1

  • Finansiär: Rymdstyrelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 104/17, 130/15

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00973, 2020-00997
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sporre, M. K., J. Friberg, C. Svenhag, O. Sourdeval, and T. Storelvmo. 2022. “Springtime Stratospheric Volcanic Aerosol Impact on Midlatitude Cirrus Clouds.” Geophysical Research Letters 49(2):e2021GL096171. doi: 10.1029/2021GL096171.
DOI: https://doi.org/10.1029/2021GL096171

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-12-23
Senast uppdaterad: 2022-01-27