Spårämnesdata (Ba/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige.

SND-ID: 2021-318-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/eb67-9v72

Ladda ner data

Citering

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Geologiska institutionen, Lunds universitet rorId

Beskrivning

Dataset över Ba/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Bulimina marginata och Nonionellina labradorica, analyserades genom laserspektroskopi (LA ICP MS; geologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige). I skal av Bulimina marginata analyserades även de första kamrarna (p). Individer provtogs från ytsediment från två stationer i Gullmarsfjorden under 2018 och 2019. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Ba/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrat hydroklimatiskt läge. En publikation där detta dataset ingår är inskickad till granskning. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer. (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges.

Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow och R/V Skagerak), GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’Ö) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’Ö). Sedimenten provtogs med en GEMAX® twin-barrel corer (modifierad Gemini corer, 9 cm diameter, från Oy Kart AB, Finland). Sedimentprover togs från ytan av sedimentkä

... Visa mer..
Dataset över Ba/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Bulimina marginata och Nonionellina labradorica, analyserades genom laserspektroskopi (LA ICP MS; geologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige). I skal av Bulimina marginata analyserades även de första kamrarna (p). Individer provtogs från ytsediment från två stationer i Gullmarsfjorden under 2018 och 2019. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Ba/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrat hydroklimatiskt läge. En publikation där detta dataset ingår är inskickad till granskning. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer. (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges.

Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow och R/V Skagerak), GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’Ö) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’Ö). Sedimenten provtogs med en GEMAX® twin-barrel corer (modifierad Gemini corer, 9 cm diameter, från Oy Kart AB, Finland). Sedimentprover togs från ytan av sedimentkärnorna (1 cm) och CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och döda foraminiferer. Utvalda (nu döda) individer blev blekta (NaOCl 5%) innan analyserna. Koncentrationerna av spårelementinnehållet i skalväggen analyserades genom laserspektroskopi (LA ICP MS; geologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09 – 2019-06

Variabler

1

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Laserspektroskopi (LA ICP MS)
  • Instrument: Bruker Aurora Elite (quadrupole) ICP‐MS and a 193 nm Cetac Analyte G2 excimer laser installed with a two volume HelEx2 sample cell
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Bohuslän

Geografisk beskrivning: Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow och R/V Skagerak), GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’Ö) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’Ö).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen, Lunds universitet

Medverkande

Tomas Naeraa - Lund University, Department of Geology

K. Mareike Paul - University of Helsinki, Aquatic Biogeochemistry Research Unit, Ecosystems and Environment Research Program, Faculty of Biological and Environmental Sciences orcid

Magali Schweizer - University of Angers, LPG UMR CNRS 6112 orcid

Tom Jilbert - University of Helsinki, Aquatic Biogeochemistry Research Unit, Ecosystems and Environment Research Program, Faculty of Biological and Environmental Sciences orcid

Helena L. Filipsson - Lund University, Department of Geology orcid

... Visa mer..

Tomas Naeraa - Lund University, Department of Geology

K. Mareike Paul - University of Helsinki, Aquatic Biogeochemistry Research Unit, Ecosystems and Environment Research Program, Faculty of Biological and Environmental Sciences orcid

Magali Schweizer - University of Angers, LPG UMR CNRS 6112 orcid

Tom Jilbert - University of Helsinki, Aquatic Biogeochemistry Research Unit, Ecosystems and Environment Research Program, Faculty of Biological and Environmental Sciences orcid

Helena L. Filipsson - Lund University, Department of Geology orcid

Christine Barras - University of Angers, LPG UMR CNRS 6112

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Finlands akademi rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 317684 and 319956

Finansiering 3

  • Finansiär: Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-04190
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Brinkmann, I., Barras, C., Jilbert, T., Næraa, T., Paul, K.M., Schweizer, M. & Filipsson, H.L. (2022). Drought recorded by Ba/Ca in coastal benthic foraminifera. Biogeosciences, 19(9), 2523–2535. https://doi.org/10.5194/bg-19-2523-2022
DOI: https://doi.org/10.5194/bg-19-2523-2022

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-03-29
Senast uppdaterad: 2023-03-21