Utvärdering av begränsningspotentialen för brunifiering av en våtmark anlagd i en svensk produktions skog - Osby

SND-ID: 2021-306-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ymaj-0f19

Citering

Skapare/primärforskare

Henric Djerf - Högskolan Kristianstad orcid

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad rorId

Beskrivning

Material insamlad i Jonstorp norr om Osby med syftet att studera hur en konstruerad våtmark minska färgen på vattnet. Innehåller kemiska och hydrologisk data insamlad i fält. Kemiska data består av analysresultat från ackrediterat laboratorium och hydrologisk data återges i Excel-format.

Data från projektet Utvärdering av begränsningspotentialen för brunifiering av en våtmark anlagd i en svensk produktions skog.

Chemical_data.xlsx innehåller sammanställning över de kemiska analyser som gjorts av det ackrediterade labbet Synlab.
Flow_recording.xlsx innehåller höjden registrerad av ISCO autosampler vid inflöde till våtmarken och faktisk flödesmätning för att omvandla höjden till ett flöde.
Trace_data.xlsx innehåller avläsningen av rhodamin vid utflödespunkten.

csv_data.zip innehåller excel-filerna konverterade till csv-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-04-01 – 2019-10-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Osby socken

Geografisk beskrivning: Våtmark norr om Osby i Jonstorp

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2021-11-19