Elektronegativitet för atomer i molekyler

SND-ID: 2021-276-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/k4b7-yw31

Citering

Skapare/primärforskare

Stefano Racioppi - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Institutionen för kemi och kemiteknik rorId

Beskrivning

Målet med denna studie är att undersöka elektronegativitet och laddning av atomer inuti molekyler. Dessa egenskaper har beräknats genom topologisk analys av den tredimensionella representationen av elektronernas energitäthet. Denna samling data innefattar kartesiska koordinater från molekylära beräkningar utförda med ADF och vågfunktioner av kvalitén LC-BLYP/ATZ2P. En fullständig upplaga av beräkningsresultatsfiler är bifogat för ett exempel, ammonia, NH3. NH3-exemplet innehåller även filer (av typen .cube) som använts för den topologiska analysen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teoretisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Racioppi, S. and Rahm, M. (2021), In Situ Electronegativity and the Bridging of Chemical Bonding Concepts. Chem. Eur. J.. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/chem.202103477
DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202103477

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-20