3D dataset from "Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models"

SND-ID: 2021-275-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/q2ea-kt53

Citering

Skapare/primärforskare

Oscar S. Sandvik - Lunds universitet orcid

Johan Friberg - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Moa K. Sporre - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Bengt G. Martinsson - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Fysiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta dataset har producerats utifrån metoden beskriven i artikeln "Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models". Datat är ett globalt 3D dataset över koncentrationer av svaveldioxid i stratosfären efter vulkanutbrottet från Sarychev den 11-21 juni 2009.

Data över SO2 koncentrationer i stratosfären efter vulkanutbrottet från Sarychev 2009. Datat har tagits fram utifrån data från satellit instrumenten CALIOP och AIRS med hjälp av FLEXPART. Datat kan användas i modeller som utsläpp av SO2 från Sarychev utbrottet.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-06-18 – 2009-06-19

Variabler

1

Dataformat / datastruktur

3D

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Globalt dataset

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 104/17

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00973

Finansiering 3

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-00997

Finansiering 4

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 20190690

Finansiering 5

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 130/15
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sandvik, O. S., Friberg, J., Sporre, M. K., and Martinsson, B. G., Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models, Atmospheric Measurement Techniques, 2021. https://doi.org/10.5194/amt-14-7153-2021
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-14-7153-2021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-11-12
Senast uppdaterad: 2021-11-16