SPAHRQ (Enkät för salutogen fysisk aktivitet som en hälsoresurs)

SND-ID: 2021-27-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/h8qw-ax80

Citering

Skapare/primärforskare

Helena Ericson - Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Örebro universitet - Institutionen för hälsovetenskaper rorId

Beskrivning

Denna undersökning studerar olika fysiska aktiviteter som äldre män och kvinnor (60 år och äldre) deltar i med målet att hålla sig friska.
Det övergripande syftet med denna studie var att utforska olika fysiska aktiviteter för äldre och utforska på vilket sätt initiativen kan resultera i en uppåtgående spiral i processen att åldras väl. Data fokuserar på omgivningsfaktorer och hälsoresurser som äldre har tillgång till för att hjälpa dem att fortsätta vara fysiskt aktiva genom hela livet.
Denna undersökning innehåller en enkät; äldre som deltar i pågående organiserade fysiska aktiviteter var den intressanta populationen.

Data handlar om träning, hälsa och meningsfulla hälsoresurser som äldre beskriver att deras träning ger. Det är individ och grupp som är enheten för analyser.
Variabler som används är ålder, kön, träningsform, utbildningsnivå, boendeform.
Mjukvaran IBM SPSS Statistics version 26 har använts för att analysera enkätresultatet.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller ålder, kön, typ av fysisk aktivitet, boendeform, hur länge man varit fysiskt aktiv, vad aktiviteten kostar man är med i, hur den bokas, hur man kom i kontakt med aktiviteten, vad man ser fram emot när man ska gå och träna, total fys akt mängd per dag, SOC-13

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Medelålders personer; äldre; äldre, 80 och över

Tidsdimension

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

En tvärsnittsstudie på äldre population. Enkäten samlades in mellan december 2019 och mars 2020 (tills corona bröt ut då fick datainsamligen avslutas).

Urvalsmetod

Övrigt
Ett urval på de regelbundna fysiska aktivitets initiativ som fanns för träning med äldre personer.

Variabler

46

Antal individer/objekt

372

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

90%

Svarsfrekvens på ca 90%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-12-12 – 2020-03-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Örebro län

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för hälsovetenskaper

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-04818

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ericson, H., Quennerstedt, M., & Geidne, S. (2021). Physical activity as a health resource: a cross-sectional survey applying a salutogenic approach to what older adults consider meaningful in organised physical activity initiatives. Health Psychology and Behavioral Medicine, 9(1), 858-874.
DOI: https://doi.org/10.1080/21642850.2021.1986400

Ericson, H. (2022). Physical activity as a health resource : a cross-sectional survey applying a salutogenic approach to what older adults consider meaningful in organised physical activity initiatives [Poster presentation]. Presented at the 11th Conference of Health-enhancing Physical Activity (HEPA), Nice, France, August 31-September 2, 2022.
URN: urn:nbn:se:oru:diva-103024
SwePub: oai:DiVA.org:oru-103024

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-08-30