Nyhetsartiklar och förstasidor från 19 svenska nyhetssajter under coronapandemin 2020-2021

SND-ID: 2021-256-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/d18f-q220

Citering

Skapare/primärforskare

Peter M. Dahlgren - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller nyhetsartiklar från svenska nyhetssajter under coronapandemin 2020–2021. Syftet var att utveckla och testa nya metoder för insamling och analyser av stora nyhetsmaterial. Totalt finns det 677 151 artiklar insamlade från 19 nyhetssajter under 2020-01-01 till 2021-04-26. Artiklarna samlades in genom web scraping av alla länkar på nyhetssajterna varannan timme, dag och natt.

Datasetet innehåller också cirka 45 miljoner tidsstämplar där artiklarna fanns på förstasidorna (hemsidorna och huvudavdelningarna på varje nyhetssajt, exempelvis inrikes, sport, ledare, etc.). Detta möjliggör detaljerad analys av vilka artiklar läsare sannolikt exponerades för när de besökte nyhetssajten ifråga. Tidsupplösningen är (som tidigare nämnts) två timmar, vilket innebär att du kan upptäcka förändringar i vilka artiklar som fanns på förstasidorna varannan timme.

De 19 nyhetssajterna är aftonbladet.se, arbetet.se, da.se, di.se, dn.se, etc.se, expressen.se, feministisktperspektiv.se, friatider.se, gp.se, nyatider.se , nyheteridag.se, samnytt.se, samtiden.nu, svd.se, sverigesradio.se, svt.se

... Visa mer..
Detta dataset innehåller nyhetsartiklar från svenska nyhetssajter under coronapandemin 2020–2021. Syftet var att utveckla och testa nya metoder för insamling och analyser av stora nyhetsmaterial. Totalt finns det 677 151 artiklar insamlade från 19 nyhetssajter under 2020-01-01 till 2021-04-26. Artiklarna samlades in genom web scraping av alla länkar på nyhetssajterna varannan timme, dag och natt.

Datasetet innehåller också cirka 45 miljoner tidsstämplar där artiklarna fanns på förstasidorna (hemsidorna och huvudavdelningarna på varje nyhetssajt, exempelvis inrikes, sport, ledare, etc.). Detta möjliggör detaljerad analys av vilka artiklar läsare sannolikt exponerades för när de besökte nyhetssajten ifråga. Tidsupplösningen är (som tidigare nämnts) två timmar, vilket innebär att du kan upptäcka förändringar i vilka artiklar som fanns på förstasidorna varannan timme.

De 19 nyhetssajterna är aftonbladet.se, arbetet.se, da.se, di.se, dn.se, etc.se, expressen.se, feministisktperspektiv.se, friatider.se, gp.se, nyatider.se , nyheteridag.se, samnytt.se, samtiden.nu, svd.se, sverigesradio.se, svt.se, sydsvenskan.se och vlt.se.

På grund av upphovsrätt är hela texten inte tillgänglig utan har omvandlats till en så kallad document-term matrix (i long format) som innehåller frekvensen av alla ord för varje artikel (totalt 80 miljoner ord). Varje artikel innehåller också omfattande metadata som extraherades från artiklarna (URL, dokumenttitel, artikelrubrik, författare, publiceringsdatum, redigeringsdatum, språk, avsnitt, taggar, kategori) och metadata som härleddes av enkla heuristiska algoritmer (sidtyp , artikelgenre, betalvägg).

Datasetet består av följande:
article_metadata.csv (53 MB): Filen innehåller information om varje nyhetsartikel, en artikel per rad. Totalt finns det 677,151 observationer och 17 variabler.

article_text.csv (236 MB): Filen innehåller id till varje nyhetsartikel och anger hur många gånger ett specifikt ord används i en nyhetsartikel. Filen innehåller 80,090,784 observationer and 3 variabler i long format.

frontpage_timestamps.csv (175 MB): Filen anger när varje nyhetsartikel hittades på första sidan (hemsida och huvudsektioner) på nyhetssidorna. Filen innehåller 45,337,740 observationer och 4 variabler i long format.

Mer information om innehållet i filerna finns i README-filen. Där finns även R-kod för användning av data. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Nyhetsartiklar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Artiklarna samlades in genom web scraping av alla länkar på 19 svenska nyhetssajter varannan timme, dag och natt. Verktyget för web scraping är publicerat med öppen källkod och finns tillgängligt på: https://github.com/peterdalle/mechanicalnews

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-01-01 – 2021-04-26

Variabler

17

Antal individer/objekt

677151

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiering

  • Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dahlgren, P. M. (2021). Svenskar eller utrikesfödda i medierna? – att identifiera födelseland från
namn. I L. Truedson & J. Lundqvist (Red.), Vitt eller brett? – vilka får ta plats i medier och på
redaktioner. Stockholm: Institutet för mediestudier.
ISBN: 978-91-987098-0-3

Dahlgren, P. M. (2021). Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin: Datoriserade
metoder för insamling och analys av stora mängder text- och mediedata. Göteborg: Institutionen
för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.
ISSN: 1101-4679

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-11-02

Version 1: 2021-11-02

DOI: https://doi.org/10.5878/d18f-q220

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2021-11-02