Urbana klimatdata för Göteborg, 1983-2020

SND-ID: 2021-253-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/a2h2-4s63

Citering

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Julia Kukulies - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs Universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller timvisa klimattidsserier konstruerade genom att kombinera data från meteorologiska stationer i och nära Göteborg, Sverige.

De inkluderade variablerna är:
- Centraleuropeisk tid (UTC+1)
- Lufttemperatur (degC).
- Genomsnittlig vindhastighet (m/s)
- Genomsnittlig vindriktning (deg true)
- Relativ luftfuktighet (%)
- Global strålning (kortvågig strålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Diffus strålning (diffus kortvågsstrålning på en horisontell yta, W/m/m).

... Visa mer..
Detta dataset innehåller timvisa klimattidsserier konstruerade genom att kombinera data från meteorologiska stationer i och nära Göteborg, Sverige.

De inkluderade variablerna är:
- Centraleuropeisk tid (UTC+1)
- Lufttemperatur (degC).
- Genomsnittlig vindhastighet (m/s)
- Genomsnittlig vindriktning (deg true)
- Relativ luftfuktighet (%)
- Global strålning (kortvågig strålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Diffus strålning (diffus kortvågsstrålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Havsnivåstryck (hPa).
- Direktstrålande kortvågig strålning (W/m/m) på ett plan som är normalt till solvinkeln.

Datasetet täcker perioden 1986-09-01 - 2020-12-31.

Datafiler finns i .csv- och NetCDF-format (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).

Ytterligare information finns i filen README_utf8.txt. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-09-01 – 2020-12-31

Variabler

7

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2021-10-01

Version 1: 2021-10-01

DOI: https://doi.org/10.5878/a2h2-4s63

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2021-10-01