Simulerade signalfördröjningar av mikrovågor och atmosfärens strålningstemperaturer i frekvensområdet 14–40 GHz vid Onsala rymdobservatorium

SND-ID: 2021-243-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/31bx-v871

Citering

Skapare/primärforskare

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Jonas Flygare - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Rymd-, geo- och miljövetenskap rorId

Beskrivning

Data innehåller tidsserier med signalfördröjning på grund av vattenånga och och mängden flytande vatten samt flerdimensionella tidsserier av atmosfärens strålningstemperatur i frekvensområdet 14-40 GHz vid Onsala rymdobservatorium. Simuleringarna är gjorde med eller utan molnvatten i atmosfären. Antennens normaliserAade effektdiagram tillhandahålls också.

Vi har använt atmosfäriska data från ECMWF och bearbetat dem med det öppna mjukvarupaketet ARTS. Detaljer beskrivs i den publicerade artikeln:
Forkman, P, Flygare, J och Elgered, G (2021).
Water Vapour Radiometry in Geodetic Very Long Baseline Interferometry Telescopes:
Assessed Through Simulations, Journal of Geodesy.

Den uppladdade readme.txt -filen ger all nödvändig information.
De tre datafilerna sparas i NetCDF -format (*.nc)

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-01-01 – 2004-12-30

Variabler

10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Atmosfären ovanför Onsala rymdobservatorium

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fjärranalysteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Forkman, P, Flygare, J and Elgered, G (2021).
Water vapour radiometry in geodetic very long baseline interferometry telescopes:
assessed through simulations, , 95, 117.
DOI: https://doi.org/10.1007/s00190-021-01571-z

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-04
Senast uppdaterad: 2021-10-12