Dataset: Viskositet för aluminiumoxid-dopade soda kalk silikatglas

SND-ID: 2021-239-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/e0r5-d487

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Forskningshuvudman

RISE Research Institutes of Sweden - RISE Glas rorId

Diarienummer hos huvudman

P105190

Beskrivning

Att tillsätta aluminiumoxid till den konventionella soda -kalk -silikatglaskompositionen förbättrar många egenskaper, men ökar också viskositeten. Aluminiumdopning av soda kalk silikatglas undersöks och dess konsekvenser för högtemperaturviskositet då SiO2 ersätts av Al2O3.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2021-08-24

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

RISE Glas

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018‐00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mineral- och gruvteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Karlsson, S. (2021). Viscosity of alumina doped soda lime silicate glasses – observation of anomaly in the linear increase as Al2O3 replaces SiO2. Journal of Non-Crystalline Solids, 573, Article 121149. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121149
URN: urn:nbn:se:ri:diva-56387
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121149

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-09-10