Kohorten av svenska män kliniska subkohorter (COSM kliniska subkohorter) - COSM klinisk subkohort undersökning 1 Västerås (2010-2019)

SND-ID: 2021-236-1.

Ingår i samling hos SND: SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för kirurgiska vetenskaper rorId

Beskrivning

En grupp män ur kohorten av svenska män boende i Västerås eller Örebro har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken gjordes mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod, urin, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning).

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Insamlingen pågick 2010 till 2019. Till att börja med bjöds män äldre än 75 år och boende i Västerås in till att delta i en validerad kognitiv telefonintervju. Inbjudan innehöll även ett frågeformulär med frågor om kost och en en-dags kostdagbok. Alla som deltog i intervjun, 83% av de som bjöds in, blev inbjudna

... Visa mer..
En grupp män ur kohorten av svenska män boende i Västerås eller Örebro har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken gjordes mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod, urin, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning).

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Insamlingen pågick 2010 till 2019. Till att börja med bjöds män äldre än 75 år och boende i Västerås in till att delta i en validerad kognitiv telefonintervju. Inbjudan innehöll även ett frågeformulär med frågor om kost och en en-dags kostdagbok. Alla som deltog i intervjun, 83% av de som bjöds in, blev inbjudna till en hälsoundersökning på kliniken i Västerås. Hälsoundersökningen inkluderade mätning av vikt, längd, midjemått, höftmått och blodtryck. Kroppssammansättning (skelett/muskler och fett) mättes med en bioimpedansvåg. Vid undersökningen togs blodprov (fasteprov), urinprov, avföringsprov och fettbiopsi.

När alla män över 75 år fått en inbjudan fick alla män som deltog i Kohorten av svenksa män och bodde Västmanland en inbjudan. I inbjudan ingick frågegormulär medfrågor om hälsa, kost och livsstil samt en en-dags kostdagbok. Besöket vid kliniken innehöll samma mätningar och prover som för män 75 åroch äldre.

Totalt deltog 4,754 män, varav 1,062 män vid undersökningstillfället bodde tillsammans med en kvinna som deltog i den Svenska mammografikohorten kliniska subkohorten Västerås. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2019

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: blod, urin, faeces, fettvävnad, DNA

Variabler

4000

Antal individer/objekt

4754

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örebro och Västmanland län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Etikprövning

Uppsala - dnr 2017/222

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data