Infrastrukturens betydelse för den historiska utvecklingen av elbilar och bensinbilar

SND-ID: 2021-202-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/j8af-b705

Citering

Skapare/primärforskare

Josef Taalbi - Lunds universitet, Institutionen för ekonomisk historia orcid

Hana Nielsen - Lunds universitet, Institutionen för ekonomisk historia orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för ekonomisk historia rorId

Beskrivning

Elbilar har potential att sänka utsläpp av växthusgaser men står fortfarande inför utmaningar. Denna databas innehåller detaljerad information om amerikanska bilmodeller, inklusive el- och ångbilar, och möjliggör studium av historiska teknikval. År 1900 fanns det tre jämbördiga konkurrenter i den amerikanska fordonsindustrin: bensin-, el- och ångbilar. Bara ett decennium senare hade bensinbilen erövrat marknaden. Denna dominans tillskrivs ofta tekno-ekonomiska faktorer, såsom en inneboende underlägsenhet hos elbilar. Forskningsprojektet undersöker mekanismerna bakom denna process, med hjälp av information om mer än 36 000 personbilsmodeller. Ett resultat är att den långsamma utvecklingen av elinfrastruktur gav bensinbilarna överhanden.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Amerikanska personbilsmodeller

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1895 – 1942

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekonomisk historia

Finansiering 1

  • Finansiär: Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: W2015-0445

Finansiering 2

  • Finansiär: Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: W2017-0025
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Taalbi, J.; Nielsen, H. (2021) The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars, Nature Energy, doi: 10.1038/s41560-021-00898-3
DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-021-00898-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-08-19