Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720

SND-ID: 2021-2-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/zmxf-ht66

Citering

Skapare/primärforskare

Karin Sennefelt - Stockholms universitet, Historiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Historiska institutionen rorId

Beskrivning

Underlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021, av Karin Sennefelt, Stockholms universitet.

Källunderlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" av Karin Sennefelt, publicerad i Historisk tidskrift 2021:2.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-01284
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Karin Sennefelt, "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021:2.
ISSN: 0345-469X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-01-08