Data över hur bete och brand påverkar överlevnad och tillväxt av trädplantor av fem vanliga Europeiska arter

SND-ID: 2021-193-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wd8j-2c36

Citering

Skapare/primärforskare

Karin Amsten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Joris P. G. M. Cromsigt - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Dries P. J. Kuijper - Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences

Jenny M. Loberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Mats Niklasson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ess.2021.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Vetenskaplig studie om hur bete och brand påverkar överlevnad och tillväxt av trädplantor av fem vanliga Europeiska arter.
Innehåller en fil med överlevnad och höjdtillväxt på träden, samt en fil med förklaringar till variablerna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2018

Variabler

23

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Sotenäs kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Hasselbladstiftelsen
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Karin Amsten, Joris P. G. M. Cromsigt, Dries P. J. Kuijper, Jenny M. Loberg, Marcin Churski, Mats Niklasson (2021). Fire and herbivory driven consumer control in a savanna-like temperate wood-pasture: an experimental approach. Journal of Ecology, 109 (12), 4103-4114. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13783
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13783

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-09-16
Senast uppdaterad: 2021-12-16