Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna med Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) i Kiruna (Sverige) 2014–2018

SND-ID: 2021-125-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/2dnq-5x15

Citering

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Sandra Vázquez-Martín - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik rorId

Beskrivning

Instrumentet Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) mäter samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. D-ICI tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artiklarna
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021): Shape dependence of snow crystal fall speed, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(10), 7545–7565. https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Mass of different snow crystal shapes derived from fall speed measurements, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(24), 18669–18688. https://doi.org/10.5194/acp-2021-203

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125

Datasetet består av snöpartiklar i form av deras egenskaper samt deras bilder från två kameror.
Det har tagits fram från mätningar med ett D-ICI instrument i Kir

... Visa mer..
Instrumentet Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) mäter samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. D-ICI tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artiklarna
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021): Shape dependence of snow crystal fall speed, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(10), 7545–7565. https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Mass of different snow crystal shapes derived from fall speed measurements, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(24), 18669–18688. https://doi.org/10.5194/acp-2021-203

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125

Datasetet består av snöpartiklar i form av deras egenskaper samt deras bilder från två kameror.
Det har tagits fram från mätningar med ett D-ICI instrument i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125#dataset Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 – 2018-05-11

Variabler

12

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Mätplats i Kiruna, northern Sweden (67.8°N, 20.4°E).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vazquez-Martin, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2020). Shape Dependence of Falling Snow Crystals’ Microphysical Properties Using an Updated Shape Classification. Applied Sciences, 10(3), Article 1163. https://doi.org/10.3390/app10031163
DOI: https://doi.org/10.3390/app10031163
URN: urn:nbn:se:smhi:diva-5682

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Shape dependence of snow crystal fall speed. Atmospheric Chemistry and Physics, 21(10), 7545–7565. https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-82170
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021

Kuhn, T., & Vázquez-Martín, S. (2020). Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI). Atmospheric Measurement Techniques, 13, 1273–1285. https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78097

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Mass of different snow crystal shapes derived from fall speed measurements, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(24), 18669–18688. https://doi.org/10.5194/acp-2021-203
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-18669-2021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-12-20
Senast uppdaterad: 2022-03-28