Egenskaper hos fukttåliga solceller från inkapslande 3D perovskiter med lång kedja alkylammonium katjon-baserade 2D perovskiter

SND-ID: 2021-124-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wa8r-cq65

Citering

Skapare/primärforskare

James Gardner - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för kemi orcid

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för kemi rorId

Beskrivning

Data associeras med artikeln "Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite" som publiceras i tidskriften "Communications Materials" under 2021. Data är röntgendiffraktionsmönster, UV-Vis absorptionsspektra, tidsupplöst fotoluminescens, solcellsparametrar, elektriska parametrar och kemisk stabilitet av hybrid organisk bly(II) jodid perovskitmaterial med långa alkylkedjor (C14-C18). Den vetenskapliga artikelns DOI är: 10.1038/s43246-021-00200-8.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi

Finansiering 1

  • Finansiär: SSF rorId
  • Diarienummer hos finansiär: RMA15-0130

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017/192

Finansiering 3

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-01134
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Materialkemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oorganisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysikalisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Solenergi, Perovskit

Publikationer

Kore, B.P., Zhang, W., Hoogendoorn, B.W. et al. Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite. Commun Mater 2, 100 (2021). https://doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8
DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-09-09

Version 1: 2021-09-09

DOI: https://doi.org/10.5878/wa8r-cq65

Kontakt för frågor om data

James Gardner

jgardner@kth.se

Publicerad: 2021-09-09
Senast uppdaterad: 2021-09-24