PROTECT - Individuella intervjuer med deltagare i interventionsgruppen

SND-ID: 2020-95-2. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/8ycn-k945

Citering

Skapare/primärforskare

Emmelie Barenfeld - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Inger Ekman - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet rorId

Beskrivning

Datamaterialet innehåller transkriberingar av 12 individuella intervjuer med deltagare som har haft tillgång till ett personcentrerat stöd via telefon och en digital plattform. Intervjuerna handlar om deras erfarenheter av innehåll och utformning av stödet, tankar om framtida utveckling liksom erfarenheter av att använda stödet.

Individuella djupintervjuer.

Transkriptionerna är inmatade i separata dokument för varje individ. Se readme-fil för övrig tabulatur.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Hälsodata

Språk

Metod och utfall

Population

Personer diagnostiserade med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk hjärtsvikt, som deltagit i en intervention i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) (PROTECT). Vilka som intervjuades bestämdes utifrån initiala samplingskriterier.

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Beskrivning av studiedesign

Data är insamlad i en kvalitativ substudie inom ramen för en RCT-studie (PROTECT).

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2019

Antal individer/objekt

12

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-19 – 2019-01-31
  • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet

Etikprövning

Göteborg - dnr 063-17

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2020-10-23
Senast uppdaterad: 2024-06-04