Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

SND-ID: 2020-68-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/mmzj-dj30

Citering

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap rorId

Beskrivning

Enkätundersökning riktad till studenter i Kronobergs län och Kalmar län med syfte att undersöka utbytesstudenters sexuella riskbeteende och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld innan de åker på utbytesresa jämfört med studenter som stannar kvar på campus. Studien undersöker också om det finns det skillnader mellan de båda grupperna och om det finns det skillnader mellan kön.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Studenter

Studiedesign

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2019

Variabler

34

Antal individer/objekt

570

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-29 – 2019-01-08
  • Datakälla: Händelser/interaktioner
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Etikprövning

Linköping - dnr 2017/504-3.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-10-09
Senast uppdaterad: 2024-05-21