Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder

SND-ID: 2020-49-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/45kw-6408

Citering

Skapare/primärforskare

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

Syftet var att undersöka sambandet mellan medicinska riktlinjer och läkares uppfattning om bästa omhändertagande av patienter som söker för okomplicerad faryngotonsillit (halsfluss). Undersökningen genomfördes i fem länder (Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA).

Rådata finns i SPSS-format och som .csv. Beskrivning av varje variabel och dess värden finns i SPSS-filen men också i separat PDF-fil. Den inskannade enkäten medföljer med anteckningar om hur den kodades vid datainmatning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Läkare verksamma i primärvården

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2019-04-30

Variabler

67

Antal individer/objekt

713

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-01-01 – 2019-04-30
  • Datainsamlare: Många organisationer
  • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg
  • Diarienummer hos finansiär: VGFOUSA-772171 and VGFOUSA-804631

Etikprövning

Göteborg - dnr 401-18

Annan - dnr H6993 (The Human Research Ethics Committee at James Cook University)

Annan - dnr D 576/17 (Ethik-Komission der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel),

Annan - dnr 58742 (Health Science Faculty Research Ethics Committee, Bristol University)

Annan - dnr (University of Georgia Institutional Review Board)

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Gunnarsson R, Ebell MH, Wächtler H, et al. Association between guidelines and medical practitioners’ perception of best management for patients attending with an apparently uncomplicated acute sore throat: a cross-sectional survey in five countries. BMJ Open 2020;10:e037884.
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037884

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-08-14
Senast uppdaterad: 2020-10-01