Physiological Equivalent Temperature (PET) och Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) - data från Göteborgsvarvet

SND-ID: 2020-28-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/aw3p-1424

Citering

Skapare/primärforskare

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

... Visa mer..

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Mats Börjesson - Göteborgs universitet, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Finn Nilson - Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper orcid

Amir Khorram-Manesh - Göteborgs universitet, Avdelningen för kirurgi orcid

Björn Holmer - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Åtta år (2010-2017) av data om meteorologiska förhållanden och ambulanstransporter, inklusive medicinska journaler, från Göteborgsvarvet (halvmaraton) användes för att analysera samband mellan WBGT, PET och UTCI och antal ambulansutryckningar (ARA) och kollapser.

För fler detaljer, se det bifogade dokumentet "Data description".

I den meteorologiska datan ingår lufttemperatur, vindhastighet, relativ fuktighet, genomsnittligt lufttryck vid havsnivån och kortvågsstrålning. Värdena är snittet för den aktuella timmen.
Värmeindexen som används är Wet bulb globe temperature index (WBGT), Physiological equivalent temperature index (PET), och Universal thermal comfort index (UTCI).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2017

Variabler

13

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskastation data
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 – 2017
  • Tidsupplösning: 1 timma
  • Rumslig upplösning: skala point
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Ethical consent was secured from the Regional Ethics Committee in Gothenburg (Ref. 003–17).

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idrottsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Thorsson, S., Rayner, D., Palm, G., Lindberg, F., Carlström, E., Börjesson, M., Nilson, F., Khorram-Manesh, A., & Holmer, B. (2020). Is Physiological Equivalent Temperature (PET) a superior screening tool for heat stress risk than Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) index? Eight years of data from the Gothenburg half marathon. British Journal of Sports Medicine. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100632
DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100632

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-10-12

Version 1: 2020-10-12

DOI: https://doi.org/10.5878/aw3p-1424

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2020-10-12