Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

SND-ID: 2020-201-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/22sm-3127

Citering

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Forskningshuvudman

RISE Research Institutes of Sweden - Jordbruk och livsmedel rorId

Beskrivning

Ett minskat intag av natrium är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan. I denna studie producerades laxpaté med olika mängd natrium i formuleringen. Sensoriska, mikrobiologiska och kemiska analyser genomfördes för att säkerställa produktkvaliteten.

Mer information finns på den engeska sidan.

Arbetet var en del av Horizon 2020-projektet SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (773400).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Jordbruk och livsmedel

Finansiering

  • Finansiär: EU kommissionen
  • Diarienummer hos finansiär: 773400
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Livsmedelsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Salt, Natrium, Hälsa, Sjömat

Publikationer

Nielsen, T., Mihnea, M., Båth, K., Cunha, S., Fereira, R., Fernandes, J., Gonçalves, A., Nunes, M., & Oliveira, H. (2020). New formulation for producing salmon pâté with reduced sodium content. Food and Chemical Toxicology, 143, Article 111546. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
URN: urn:nbn:se:ri:diva-45167

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-12-21