Spårämnesdata (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) från den bottenlevande foraminiferarten Nonionella stella, provtagen i ytsediment från Santa Barbara bassängen, USA - Trace-elemental data (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) of the benthic foraminifer Nonionella stella from core-top sediments of the Santa Barbara Basin, USA

SND-ID: 2020-182-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/x6sa-jy16

Citering

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Geologiska institutionen, Lunds Universitet rorId

Beskrivning

Dataset över Mn/Ca, Mg/Ca and Sr/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Nonionella stella, analyserade genom en jonmikrosond (SIMS; Nordsim, Stockholm, Sverige). Nonionella stella individer provtogs från ytsediment från tre stationer över en djupgradient i Santa Barbara bassängen, södra Kalifornien, USA. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrad syrgaskoncentration. Publikationen där detta dataset ingår finns på https://doi.org/10.1029/2020PA004167. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges.

Norra delen av Santa Barbara bassängen provtogs i maj 2018 (expedition SP1811, R/V Robert Gordon Sproul), station 1 (430 m vattendjup; 34º 18.6’N, 119º 54.0’W), station 2 (505 m; 34º 20.8’N, 119º 59.0’W) och station 3 (567 m; 34º 19.2’N, 120º 03.4’W). Sedimenten provtogs med en Ocean Instruments MC800 multicorer. Sedimentkärnorna skivades till 0,5 cm tjocka skivor (‘0–0.5 cm’, ‘0.5–1.0 cm’, ‘1.0–1.5 cm’ and ‘1.5–2.0 cm’; station 1 även det lö

... Visa mer..
Dataset över Mn/Ca, Mg/Ca and Sr/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Nonionella stella, analyserade genom en jonmikrosond (SIMS; Nordsim, Stockholm, Sverige). Nonionella stella individer provtogs från ytsediment från tre stationer över en djupgradient i Santa Barbara bassängen, södra Kalifornien, USA. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrad syrgaskoncentration. Publikationen där detta dataset ingår finns på https://doi.org/10.1029/2020PA004167. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges.

Norra delen av Santa Barbara bassängen provtogs i maj 2018 (expedition SP1811, R/V Robert Gordon Sproul), station 1 (430 m vattendjup; 34º 18.6’N, 119º 54.0’W), station 2 (505 m; 34º 20.8’N, 119º 59.0’W) och station 3 (567 m; 34º 19.2’N, 120º 03.4’W). Sedimenten provtogs med en Ocean Instruments MC800 multicorer. Sedimentkärnorna skivades till 0,5 cm tjocka skivor (‘0–0.5 cm’, ‘0.5–1.0 cm’, ‘1.0–1.5 cm’ and ‘1.5–2.0 cm’; station 1 även det lösa organiska ”fluffet” på överytan'). CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och döda foraminiferer. Utvalda (nu döda) individer blektes (NaOCl 5%) innan de bäddades in i epoxy. Koncentrationerna av spårelementinnehållet i skalväggen analyserades genom att använda en CAMECA ims1280 jon mikrosond (Nordsim Laboratory, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-03 – 2018-05-06

Variabler

3

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Sekundär jonmasspektrometri (spårelementanalys)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-03-09 – 2019-03-15
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA, Stilla havet

Geografisk beskrivning: Santa Barbara Basin, continental Southern California Borderland, USA; Eastern Pacific

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen, Lunds Universitet

Medverkande

Christine Barras - Angers University, France, Laboratory of Recent and Fossil Bio-Indicators (BIAF)

Colleen M. Hansel - Woods Hole Oceanographic Institution

Kadda Medjoubi - Nanoscopium Synchrotron SOLEIL

Nadine Quintana Krupinski - Lunds Universitet

Helena L. Filipsson - Lunds Universitet

... Visa mer..

Christine Barras - Angers University, France, Laboratory of Recent and Fossil Bio-Indicators (BIAF)

Colleen M. Hansel - Woods Hole Oceanographic Institution

Kadda Medjoubi - Nanoscopium Synchrotron SOLEIL

Nadine Quintana Krupinski - Lunds Universitet

Helena L. Filipsson - Lunds Universitet

Veronique Elaine Oldham - University of Rhode Island, USA

Joan M. Bernhard - Woods Hole Oceanographic Institution

Andrea Somogyi - Nanoscopium Synchrotron SOLEIL

Martin Whitehouse - NordSIM, Naturhistoriska Riksmuseet, Laboratory for Isotope Geology

Magali Schweizer - Angers University, France, Laboratory of Recent and Fossil Bio-Indicators (BIAF)

Sha Ni - Lunds Universitet

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: US National Science Foundation rorId

Finansiering 5

  • Finansiär: NordSIM, Naturhistoriska riksmuseet Stockholm rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Multidisciplinär geovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Brinkmann, I., Ni, S., Schweizer, M., Oldham, V. E., Quintana Krupinski, N. B., Medjoubi, K., et al. (2021). Foraminiferal Mn/Ca as bottom-water hypoxia proxy: An assessment of Nonionella stella in the Santa Barbara Basin, USA. Paleoceanography and Paleoclimatology, 36, e2020PA004167. https://doi.org/10.1029/2020PA004167
DOI: https://doi.org/10.1029/2020PA004167

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-15
Senast uppdaterad: 2023-08-31