Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks

SND-ID: 2020-168-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/22y8-p614

Citering

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stockholms Resilienscentrum rorId

Beskrivning

Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vattenfrågor och vattenfrågors interdependens påverkar aktörers val av samverkanspartner.

Det här datasetet innehåller nätverksdata i två lager bestående av två typer av noder (aktörer och vattenfrågor) och länkar mellan dem. Det anonymiserade datasetet består av två sociala nätverk (sociomatriser) som beskriver policyaktörers samverkan genom utbyte av information. Ett nätverk är för Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och ett är för Hjälmarens vattenvårdsförbund (HVVF). De sociala nätverken är beskrivna som A-filer, och är binära (1 eller 0 - antingen har aktörerna en länk i nätverket eller ej). Varje rad och kolumn representerar aktörer i samma ordning, och den binära datan länkarna mellan dem. Varje A-fil har en tillhörande attributfil, med aktörers attribut som ordförande, tjänsteman, politiker, eller "övrigt". Varje rad representerar en aktör. X-filer anger länkar mellan akt

... Visa mer..
Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vattenfrågor och vattenfrågors interdependens påverkar aktörers val av samverkanspartner.

Det här datasetet innehåller nätverksdata i två lager bestående av två typer av noder (aktörer och vattenfrågor) och länkar mellan dem. Det anonymiserade datasetet består av två sociala nätverk (sociomatriser) som beskriver policyaktörers samverkan genom utbyte av information. Ett nätverk är för Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och ett är för Hjälmarens vattenvårdsförbund (HVVF). De sociala nätverken är beskrivna som A-filer, och är binära (1 eller 0 - antingen har aktörerna en länk i nätverket eller ej). Varje rad och kolumn representerar aktörer i samma ordning, och den binära datan länkarna mellan dem. Varje A-fil har en tillhörande attributfil, med aktörers attribut som ordförande, tjänsteman, politiker, eller "övrigt". Varje rad representerar en aktör. X-filer anger länkar mellan aktörer och vattenfrågor, dvs aktörers engagemang i vattenfrågor. Varje rad representerar en aktör och varje kolumn en vattenfråga. B-filen anger data över olika vattenfrågors interdependens, dvs hur mycket arbete med en vattenfråga påverkar arbete med en annan vattenfråga. Varje rad och kolumn representerar en vattenfråga och den binära data länkarna mellan dem. Datasetet är anpassat för mjukvaran MPNet och kan även användas av andra program som t.ex. R. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 – 2019-03-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Insamlingsmetod: Egenadministrerad enkät
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-01 – 2019-03-01
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Norrströms avrinningsområde (Mälaren och Hjälmaren), Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stockholms Resilienscentrum

Medverkande

Örjan Bodin - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Daniel Nohrstedt - Uppsala Universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS, FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-01137

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-04263
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Administrativa gränser (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Hedlund J., Bodin Ö., Nohrstedt D. (2020) Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks. People and Nature.
: Not published yet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-10-30