PISA-undersökningen 2012

SND-ID: 2020-155-2. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/nhvj-5w30

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Oskarsson - Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap orcid

Marcus Sundgren - Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet - Avdelningen för utbildningsvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

MIUN 2013/887

Beskrivning

Studien undersöker svenska 15 åriga elevers prestation i det digitala OECD-studien Programme for International Student Assessment PISA-provet 2015. Data hos OECD innehåller svenska elevers resultat i PISA-undersökningen på en aggregerad nivå. Det här datasetet innehåller rådata i form av frågetexter för det digitala provet som användes 2012 och 2015 samt svar från alla deltagande elever för 2015. Instruktioner till dataprovet finns med, materialet är osorterat.

Data kan innehålla känsliga personuppgifter och för användandet av sådana krävs ett godkänt etiktillstånd från Etikprövningsmyndigheten (EPM).
Frågor angående provsekretessen hänvisas till OECD.

Rådata i form av frågor och svar till PISA 2015, 2012, 2009, 2006 och 2003 finns i pappersformat att tillgå vid lärosätets arkiv.

Rådata i form av frågetexter PISA 2012 från svenska grundskolor. (Computer Based Assessment - CBA)
CBA 2012 (digitalt prov 2012). Frågorna finns att tillgå i digitaliserat format. Övrig data kopplad till frågorna finns i analogt format sparat i universitetets arkiv.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data, eventuella finns indirekta identifierare i fritextsvar exempelvis föräldrars yrke och familjeförhållanden. Eventuella indirekta identifierare kan omfattas av känsliga personuppgifter (vilket behöver utredas vid en förfrågan om data).

Kodnyckel existerar

Ja

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Provsekretess kopplad till de nationella proven

Språk

Metod och utfall

Population

elever födda år 1999 i svenska skolor

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: flerstegsurval
Sannolikhetsurval: stratifierat: proportionerligt urval
Alla skolor med elever födda 1999 ingår i studien. Skolorna i studien utgjordes av 1791 grundskolor med elever i åk 7, och/eller åk 8, och/eller åk 9, samt alla 1336 gymnasieskolor. Från dessa samplades 197 grundskolor och 29 gymnasieskolor. Sedan uteslöts 20 skolor då de inte hade valbara elever. Totalt samplades 6350 elever.
På skolorna uteslöts en del elever och några var frånvarande av olika skäl. Sammantaget deltog 5440 elever alltså 85,67% av de som valdes ut.

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2012

2015 – 2015

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Pedagogiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-03-15 – 2012-04-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Medverkande

Skolverket

OECD

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oskarsson, M., Eliasson, N., Fredriksson, U., Karlsson, K. G., Lundgren, M., Pettersson, A., Rasmusson, M., & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 - Bakgrund och metoder med exempel. Skolverket. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-42345
URN: urn:nbn:se:miun:diva-42345
ISBN: 978-91-7559-261-9

Rasmusson, M., Oskarsson, M., Eliasson, N., Lundgren, M., Karlsson, K. G., Fredriksson, U., Pettersson, A., & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 : 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Skolverket. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-33688
URN: urn:nbn:se:miun:diva-33688

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

© Skolverket

Versioner

Version 1. 2021-11-30

Version 1: 2021-11-30

DOI: https://doi.org/10.5878/nhvj-5w30

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2021-11-30