CHAQ2020 - Hoppets vik - Spatiala data - CHAQ2020 - Hoppets vik - Rådata

SND-ID: 2020-141-2. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/cycm-ks86

Ingår i samling hos SND: CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Citering

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Centrum för digital humaniora rorId

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Hoppets vik, vilket inkluderar punktmoln och texturerade trådmodeller skapade med en Faro Focus m70 laserskanner samt structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

3D-dokumentationen av stenhyddan består av två kompletta uppsättningar av structure-from-motion fotografering med två olika kameror (Fujifilm X-T2 och iPhone XR), med cirka 1260 foton i första uppsättningen och 1870 bilder i den andra, och två kompletta laserskanningssessioner (Faro Focus m70) med 21-25 individuella skanningspositioner i varje session. Resultatet från laserskanningen publiceras som tre punktmoln; ett som samlar alla skanningar i ett moln och ett separat punktmoln för varje session. Resultatet från structure-from-motion fotograferingen publiceras både som punktmoln och texturerade

... Visa mer..
Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Hoppets vik, vilket inkluderar punktmoln och texturerade trådmodeller skapade med en Faro Focus m70 laserskanner samt structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

3D-dokumentationen av stenhyddan består av två kompletta uppsättningar av structure-from-motion fotografering med två olika kameror (Fujifilm X-T2 och iPhone XR), med cirka 1260 foton i första uppsättningen och 1870 bilder i den andra, och två kompletta laserskanningssessioner (Faro Focus m70) med 21-25 individuella skanningspositioner i varje session. Resultatet från laserskanningen publiceras som tre punktmoln; ett som samlar alla skanningar i ett moln och ett separat punktmoln för varje session. Resultatet från structure-from-motion fotograferingen publiceras både som punktmoln och texturerade trådmodeller. Det dataset samlar de 46 enskilda laserskanningarna och de fotoset som de två structure-from-motion modellerna byggdes med. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

... Visa mer..

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

Riksantikvarieämbetet rorId

Visa mindre..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Byggnader och byggnadsanläggningar (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02