CHAQ2020 - Snow Hillön - Spatiala data

SND-ID: 2020-129-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/6m3n-1124

Ingår i samling hos SND: CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Ladda ner data

Citering

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Centrum för digital humaniora rorId

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Snow Hillön, vilket inkluderar punkmoln och texturerade trådmodeller skapade med en Faro Focus m70 laserskanner samt structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Skanningen av vinterstationens interiörer ägde rum den 12 och 13 januari 2020. Totalt samlades punktmoln från 31 olika positioner, med mellan 150 och 500 miljoner punkter per skanning. Interiörskanningarna har också registrerats och kombinerats till två punktmoln, en för bottenvåningen och en för vinden. Bottenvåningens punktmoln är 2,6 miljarder punkter och punktsmolnet från vinden består av 354 miljoner punkter. Vinterstationens exteriör, liksom kullen den står på, har fångats med 54 skanningspositioner vid fyra olika tillfällen mellan 13 och 19 januari 2020. Dessa finns både som enskilda rådata

... Visa mer..
Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Snow Hillön, vilket inkluderar punkmoln och texturerade trådmodeller skapade med en Faro Focus m70 laserskanner samt structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Skanningen av vinterstationens interiörer ägde rum den 12 och 13 januari 2020. Totalt samlades punktmoln från 31 olika positioner, med mellan 150 och 500 miljoner punkter per skanning. Interiörskanningarna har också registrerats och kombinerats till två punktmoln, en för bottenvåningen och en för vinden. Bottenvåningens punktmoln är 2,6 miljarder punkter och punktsmolnet från vinden består av 354 miljoner punkter. Vinterstationens exteriör, liksom kullen den står på, har fångats med 54 skanningspositioner vid fyra olika tillfällen mellan 13 och 19 januari 2020. Dessa finns både som enskilda rådata och som två punktmoln vilka kombinerar flera av skanningarna. Den första samlar 34 yttre skanningar i gråskala av stationen och kullen (2,3 miljarder punkter) från 13 och 14 januari, medan den andra i färg samlar de 19 skanningar som gjordes den 18 och 19 januari av vinterstationens exteriörer.

Förutom laserskanning producerades flera modeller genom Structure-from-Motion-fotogrammetri med både handkameror (Fujufilm X-T2 och iPhone XR) och drönare (DJI Mavic 2 Pro och DJI Phantom 4). De yttre markbaserade modellerna för stationen och kullen beräknades med 6657 foton som tagits med en Fujufilm X-T2, och en modell av landskapet var skapad genom ytterligare 2689 fotografier som tagits med drönare. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

... Visa mer..

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

Riksantikvarieämbetet rorId

Visa mindre..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Byggnader och byggnadsanläggningar (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02