Researchdata.se - ny nationell portal för forskningsdata

Researchdata.se är just nu under uppbyggnad

Under hela 2024 arbetar SND och samarbetspartners med att skapa en ny nationell portal för forskningsdata. Portalen (researchdata.se) är ett av de stora målen i SND:s uppdrag 2023–26. Den nya portalen ska underlätta för nuvarande och framtida forskare att hitta, dela och återanvända data.

På den här sidan får du övergripande information om projektet och du kan även läsa om hur det går att vara med och bidra till utvecklingen av researchdata.se.

Samarbete för ett rikare sökresultat

Tack vare skördning från en rad samarbetspartners ska researchdata.se ge ett rikare sökresultat än SND:s nuvarande forskningsdatakatalog. Bland de organisationer som hittills är klara för skördning av metadata finns:

Ytterligare partners kommer att tillkomma både under projektets gång och efter lanseringen av portalen, vilken i dagsläget är planerad till början av 2025.

Enklare att hitta, dela och återanvända data

Grunden för sökfunktionen på portalen är SND:s nuvarande forskningsdatakatalog och motsvarande resurser från övriga infrastrukturer som ingår i samarbetet. Sökfunktionen kommer bland annat ha:

  • Hög kvalitet och precision på sökresultat.
  • Möjlighet att filtrera efter användarens informationsbehov.
  • Öppet sök-API som möjliggör användning av sökningar för till exempel sammanställningar och översikter.
  • Tydlighet kring vem som är huvudman för forskningsdata och hur man gör för att få tillgång till data.
  • Fokus på hög kvalitet på metadata – detta är extra viktigt när data har begränsad tillgänglighet.

SND:s eget system, DORIS, där forskare kan beskriva och dela data, kommer att utgöra grunden för delning av data via researchdata.se. För att kunna skörda metadata till sökkatalogen samt skapa ingångar till olika datarepositorier, samlingar och infrastrukturer ska SND även utveckla rekommendationer om best practice för metadata. Det kan till exempel handla om att sätta rika metadata via DataCite, OAI-PMH, sitemap.xml och schema.org.

Mer utbildningsmaterial för forskare

Utöver sök- och delningsfunktionen för forskningsdata kommer även utbildningsmaterial för forskare att vara i fokus för researchdata.se, med sidor om datahantering, juridik kring forskningsdata, med mera. Den nya portalen kommer också ha ett kalendarium med evenemang relevanta för forskare, som inte begränsas till SND-arrangerade sådana.

Intresserad av att samarbeta med oss och bidra till utvecklingen av researchdata.se?

Vi välkomnar ytterligare samarbetspartners i form av forskningsinfrastrukturer som vill beskriva och dela olika resurser, som till exempel forskningsdata, utbildningsmaterial för forskare eller verktyg för hantering av olika typer av data. Vill du ha mer information om de olika möjligheter till samarbete som finns, kontakta gärna våra projektledare Johan Fihn Marberg (johan.fihn.marberg@snd.se) och Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@snd.se).

Arbetet med att utveckla researchdata.se sker inom ramen för en projektgrupp. Till projektet är även särskilda arbets- och referensgrupper knutna, där bland andra forskare samt infrastruktur- och datastödspersonal finns representerade. Vill du veta mer om arbetet inom arbets- och projektgrupperna får du gärna höra av dig till projektledarna.

Tidplan för uppbyggnaden av researchdata.se

Den övergripande tidplanen beskriver när arbetet med de olika huvuddelarna i utvecklingen av researchdata.se drar igång. En stor del av arbetet pågår sedan fram till den första lanseringen av portalen.

Våren 2024: Grundstomme och design för portalen färdigställs, SND:s forskningsdatakatalog byggs om, förutsättningar för skördning och standardisering av metadata utvecklas och relevant innehåll från snd.gu.se uppdateras och överförs till researchdata.se.

Hösten 2024: Skördning från samarbetspartners påbörjas, sidor med nytt innehåll, bland annat för utbildningsresurser, börjar utvecklas, ett kalendarium skapas och arbetet med lanseringskampanj intensifieras.

Portalen lanseras i januari 2025

 


Snd.se fokuserar på forskningsdatastöd och SND-nätverket

Den nuvarande webben snd.gu.se byter namn till snd.se och innehållet utvecklas parallellt med researchdata.se. Detta arbete sker inom ramen för en projektgrupp på SND.

När uppdelningen till två portaler är genomförd kommer snd.se ha de lokala datastödsenheterna i SND-nätverket som primär målgrupp och ska erbjuda utbildningsmöjligheter, stödverktyg och andra centrala resurser för forskningsdatastöd. Snd.se kommer dessutom att fortsätta vara navet för nyheter, evenemang och annan viktig information om verksamhet som rör SND-konsortiet och nätverket.

 

Kontakta oss för frågor