Digital frågestund om SND:s strukturförändring 16 juni