Svensk teckenspråkskorpus, version 1

SND-ID: ext0409-1.

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Lars Wallin - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Anna-Lena Nilsson - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Brita Bergman - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för lingvistik rorId

Beskrivning

Svensk teckenspråkskorpus omfattar inspelade videomaterial och dokumentation av teckenspråkstexter, producerade av teckenspråkiga.

Korpusmaterialet är fritt tillgängligt via det webbaserade korpusverktyget STS-korpus, detta för användning inom undervisning, forskning och teckenspråkslexikografi. Genom inloggning finns tillgång till ytterligare material och filer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Urvalsmetod

Under 2009-2011 gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 – 2011-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Video corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Swedish Sign Language (swl)

 • Modalitet

  Teckenspråk
 • Storlek

  Timmar: 24

 • Uppmärkning

  • Övrigt

   Manuell uppmärkning

   Uppmärkta element: Övrigt

 • Naturlighet

  Naturlig
 • Typ av kommunikation

  Dialog
 • Textning

  Undertexter
 • Beskrivning av videoinnehåll

  Samtal, berättelser, eliciterade berättelser
 • Inspelningsmiljö

  Studio
 • Inspelningsmjukvara

  Tre studiokameror av hög kvalitet och två bevakningskameror på taket
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Finansiering

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond rorId
 • Diarienummer hos finansiär: In2008-0276-1-IK
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Teckenspråk

Publikationer

Mesch, J. (2015). Svensk teckenspråkskorpus - dess tillkomst och uppbyggnad (Forskning om teckenspråk XXIV). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 1-25.
URN: urn:nbn:se:su:diva-123713

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.