Swedish Treebank

SND-ID: ext0368-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Joakim Nivre - Uppsala universitet

Beáta Megyesi - Uppsala universitet

Bengt Dahlqvist - Uppsala universitet

Anna Sågvall Hein - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Johan Hall - Uppsala universitet

... Visa mer..

Joakim Nivre - Uppsala universitet

Beáta Megyesi - Uppsala universitet

Bengt Dahlqvist - Uppsala universitet

Anna Sågvall Hein - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Johan Hall - Uppsala universitet

Jens Nilsson - Växjö universitet

Sofia Gustafson-Capková - Stockholms universitet orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för lingvistik och filologi rorId

Beskrivning

Swedish Treebank är en syntaktiskt annoterad korpus. Annoteringen innebär ord- och meningsgränser, morfologisk information (ordklass m.m.), samt syntaktisk information (fraser och grammatiska funktioner, dependensstruktur). Swedish Treebank bygger på två redan befintliga korpusar, Talbanken och SUC, som har blivit harmoniserade. Swedish Treebank består av drygt 350.000 tokens.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik och filologi

Medverkande

Filip Salomonsson - SolarWinds, Pingdom

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer