Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

SND-ID: ext0366-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1965-01-01 – 2007-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.