Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län

SND-ID: ext0310-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Data Access Unit (DAU) vid Malmö Universitet

publiceringsservice@mau.se

Skapare/primärforskare

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Forskningshuvudman

Malmö universitet - Institutionen för kriminologi rorId

Beskrivning

Undersökning har genomförts tillsammans med Stockholms universitet och polisområde Gävleborg. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Syfte
- mäta utsatthet och otrygghet bland invånarna i Gävleborg
- skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Data kommer från två separata insamlingar, 1995 och 1996.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

6193 slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborgs län

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
6193 slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborgs län, insamlade i två tvärsnittsstudier.

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1995

1996 – 1996

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Gävleborgs län

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kriminologi

Medverkande

Zoran Vasiljevic - Malmö universitet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lag, brottslighet och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Wikström, P.H., Torstensson, M. & Dolmén, L. (1997). Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län. Solna: Polishögskolan.
Libris
ISBN: 91-88678-18-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Data Access Unit (DAU) vid Malmö Universitet

publiceringsservice@mau.se