Lexin: Svensk-albansk lexikon

SND-ID: ext0304-1.

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Forskningshuvudman

Institutet för språk och folkminnen - Språkrådet rorId

Beskrivning

Svensk-albanskt lexikon för invandrare som vill lära sig svenska. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

text/xml

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Maskinläsbar ordbok

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

  • Språk

    • Svenska (swe)

    • Albanska (sqi)

    Mer..
  • Storlek

    Ord: 22014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Albanien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Sadulla Zendeli Daja

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.