Copernicus Climate Change Service, Klimatreanalyser

SND-ID: ext0281-1.

Åtkomst till data via

Hemsida

Skapare/primärforskare

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Forskningshuvudman

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) rorId

Beskrivning

Klimatreanalyser kombinerar tidigare observationer med modeller för att generera konsekventa tidsserier av flera klimatvariabler. Reanalyser är bland de mest använda dataseten inom geofysiska vetenskaper. De ger en omfattande beskrivning av det observerade klimatet som det har utvecklats under de senaste decennierna, på 3D-nät med dagliga intervaller.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer