Afrint I-III

SND-ID: ext0275-1.

Skapare/primärforskare

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi rorId

Beskrivning

Studien har följt 1566 småbrukarhushåll i sex afrikanska länder sedan 2002, syftet har varit att förstå hur jordbruket har utvecklats över de senaste femton åren, givet stora investeringar i jordbruket.

Syfte:

Ursprungssyftet har varit att undersöka förutsättningarna för jordbruksintensifiering i Afrika söder om Sahara. Detta har sedan vidgats till att försöka kartlägga och förstå kopplingen mellan agrara och icke-agrara försörjningsmöjligheter i synnerhet med fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Longitudinellt dataset som innehåller data för en panel av småbrukare intervjuade 2002, 2007 respektive 2012/2015. Tvärsnitten består av 2325, 2473 respektive 2544 hushåll. Panelen består av 1566 hushåll. Intervjuer har genomförts med hushållsöverhuvudet.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

småjordbrukare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Purposive random sampling, with balanced panel design. Regions and villages were purposively sampled, the population within the village was randomly sampled, except for in Tanzania where a stratified random sample was used. The data is representative at the village level.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2015

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Ghana, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia

Geografisk beskrivning: Afrika söder om Sahara

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 348-2014-3848

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 421-2010-2108
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bostäder och markanvändning (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer