DiACL - Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

SND-ID: ext0269-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Språk- och litteraturcentrum rorId

Beskrivning

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Syfte:

Databasens syfte är språkhistoriskt och evolutionärt och avser att göra bearbetad lingvistisk data, som kan användas för olika typer av analyser, öppet tillgänglig. De nedladdningsbara dataseten, som är jämförbara och kompletta, med data för typologi/morfosyntax och lexikon (bas- och kulturvokab

... Visa mer..
Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Syfte:

Databasens syfte är språkhistoriskt och evolutionärt och avser att göra bearbetad lingvistisk data, som kan användas för olika typer av analyser, öppet tillgänglig. De nedladdningsbara dataseten, som är jämförbara och kompletta, med data för typologi/morfosyntax och lexikon (bas- och kulturvokabulär) spänner över stora områden och kan därför användas till att göra sofistikerade och storskaliga analyser över geografiska och temporala korrelationer, baserade på samtida och historisk språklig data.

Data i databasen har samlats in genom analys av grammatikor, lexika och genom språkligt fältarbete. Datan har samlats in och matats in i databasen under kontollerade former, genom frågeformulär och matrisdokument, för att få kompletta och jämförbara dataset. Insamlandet har gjorts under översyn av databasens redaktör (Gerd Carling) och språkliga experter på varje område.

Citera som:
Carling, Gerd (ed.) 2016/2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. (Available at: https://lundic.ht.lu.se/. Accessed on: z.).

Data från enskilda språk bör helst citeras som:
NN, NN, NN, NN. Data set: x (basic vocabulary/culture vocabulary/typology), y (language). In: Carling, Gerd (ed.) 2016/2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. (Available at: https://lundic.ht.lu.se/. Accessed on: z.). Visa mindre..
Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-01–pågående
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Eurasien, Sydamerika, Stillahavsområdet

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språk- och litteraturcentrum

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Carling, Gerd (ed.) 2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. Lund University.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.