Internationella förhandlingsbarometern

SND-ID: ext0213-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Björn-Ola Linnér

Skapare/primärforskare

Björn-Ola Linnér - Linköpings universitet, Institutionen för tema

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar.

Forskarlaget har genomfört studier på enkätdata sedan 2007. Databasen innehåller nu cirka 9000 svar från delegater under FN:s klimatkonferenser (UNFCCC). Bland de svarande ingår också deltagare vid konferensernas sidoevenemang och arrangörer till sidoevenemangen. Enkätundersökningen, som genomförs i samförstånd med UNFCCC-sekretariatet, har pågått sedan klimatförhandlingarna på Bali 2007.

Undersökningen mäter individuella preferenser inom de olika ämnesområden som tas upp vid förhandlingarna, såsom icke-statliga aktörers roll, ledarskap, effektiviteten hos olika lösningar för att ta itu med klimatförändringarna, principer för hur åtaganden ska delas och åtgärder framtagna av Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) för utvecklingsländer. Enkäten innehåller både ett antal frågor som återkommer vid varje undersökningstillfälle, samt frågor som varierar från år till år.

... Visa mer..
Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar.

Forskarlaget har genomfört studier på enkätdata sedan 2007. Databasen innehåller nu cirka 9000 svar från delegater under FN:s klimatkonferenser (UNFCCC). Bland de svarande ingår också deltagare vid konferensernas sidoevenemang och arrangörer till sidoevenemangen. Enkätundersökningen, som genomförs i samförstånd med UNFCCC-sekretariatet, har pågått sedan klimatförhandlingarna på Bali 2007.

Undersökningen mäter individuella preferenser inom de olika ämnesområden som tas upp vid förhandlingarna, såsom icke-statliga aktörers roll, ledarskap, effektiviteten hos olika lösningar för att ta itu med klimatförändringarna, principer för hur åtaganden ska delas och åtgärder framtagna av Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) för utvecklingsländer. Enkäten innehåller både ett antal frågor som återkommer vid varje undersökningstillfälle, samt frågor som varierar från år till år. Datasetet erbjuder därmed ett unikt empiriskt material för att förstå attityder och åsikter som innehas av de olika deltagarna vid de internationella klimatförhandlingarna.

Syfte:

Internationella förhandlingsbarometerns (INS) syfte är att undersöka vad deltagare vid FN:s klimatkonferens anser om de ämnen som tas upp vid förhandlingarna. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Deltagare vid FN:s klimatkonferenser

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – Pågående

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.