Kungsholmsprojektet - St Göran födda 1902 eller tidigare

SND-ID: ext0209-3.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

Maria Wahlberg

maria.wahlberg@ki.se

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Forskningshuvudman

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum - Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum rorId

Beskrivning

Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling år 1987 och födda 1912 eller tidigare, därav projektnamnet.
Undersökning vart tredje år
Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Syfte:

Att identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar har varit ett av de främsta målen med Kungsholmsprojektet. Ett annat har varit att hitta faktorer som leder till ett bra åldran

... Visa mer..
Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling år 1987 och födda 1912 eller tidigare, därav projektnamnet.
Undersökning vart tredje år
Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Syfte:

Att identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar har varit ett av de främsta målen med Kungsholmsprojektet. Ett annat har varit att hitta faktorer som leder till ett bra åldrande.

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1902 eller tidigare in. 323 personer följdes till 2000.
I detta dataset finns variabler från fas III, IV, V och VI.

Se detaljer på http://www.kungsholmenprojct.se Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer födda 1912 eller tidigare

Studiedesign

Kohortstudie: Prospektiv

Kohortstudie

Observationsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-01-01 – 2000-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31 – 2000-12-31
  • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
  • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31 – 2000-12-31
  • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Geografisk beskrivning: Kungsholmen församling i Stockholm

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum

Etikprövning

Stockholm - dnr 87:148

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Neurologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Maria Wahlberg

maria.wahlberg@ki.se

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog