Youth in Europe Study (YES!)

SND-ID: ext0177-1.

Alternativ titel

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU)

Skapare/primärforskare

Frank Kalter - Universität Mannheim

Forskningshuvudman

Stockholms universitet rorId

Beskrivning

Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnad

... Visa mer..
Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnadsvillkor och att jämföra dessa mellan länder, t ex:

Vilken roll spelar skola, familj och vänner för ungdomar i Europa?
Hur ser ungdomars fritid ut?
Hur utvecklas utbildningskarriärer för ungdomar med och utan utländsk bakgrund? Vad har de för framtidsplaner vad gäller utbildning och arbete?
Vad kan man göra för att förbättra ungdomars möjligheter till utbildning? Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Skolelever i klass 8, klass 9 (året därpå) och första året på gymnasiet eller de som har börjat arbeta efter klass 9 (i den tredje omgången av studien)

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2016

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien

Geografisk beskrivning: 4 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Medverkande

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Universität Mannheim

Universiteit Utrecht

Universiteit van Tilburg

University of Oxford

Finansiering

  • Finansiär: NORFACE
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildning (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pedagogik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lärande (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Ungdom, Ungdomskultur

Publikationer