Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

SND-ID: ext0168-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Joakim Dillner

joakim.dillner@ki.se

Skapare/primärforskare

Joakim Dillner - Karolinska universitetssjukhuset, Enheten för Cervixcancerprevention

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Enheten för Cervixcancerprevention rorId

Beskrivning

Registret baseras på exporterade uppgifter om inbjudningar till cellprovtagning, cellprovtagning, virustester, vävnadsprover och diagnoser samt biobankning av cellprov.
Årliga rapporter om kvaliteten på preventionen presenteras på www.nkcx.se, där man även kan söka fram information om olika kvalitetsindikationer på landstings och kommunnivå.
Aktiv forskning om förbättrad prevention, bland annat genom att genomföra och utvärdera randomiserade vårdprogram samt kliniska prövningar med register-baserad uppföljning

Syfte:

Kvalitetsuppföljning av preventionen av cervixcancer i Sverige
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor, 23-60 år.

Tidsperiod(er) som undersökts

1970 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för Cervixcancerprevention

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer