Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

SND-ID: ext0100-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Göteborgs universitet, Språkbanken

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Språkbanken rorId

Beskrivning

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språkbanken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer