Samnordisk runtextdatabas

SND-ID: ext0079-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Lena Peterson - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Lennart Elmevik - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Henrik Williams - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för Nordiska språk rorId

Beskrivning

Databasen omfattar samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om tidsperiod, fyndområde, excerperad källa, typ av föremål, bildlänkar, lägeskoordinater m.m. Genom speciellt utformade program kan sökningar av olika slag göras i textfilerna. Databasen innehåller ca 6 500 inskrifter. Tillsammans med sökprogram och en användarhandledning kan den laddas ned på den egna datorn.
Dalainskrifterna saknas.

Syfte:

Projektets syfte har varit att samla samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden, i maskinläsbar form till tjänst för forskning inom ett flertal discipliner.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

200 – 1523

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Norge, Island, Färöarna, Storbritannien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Nordiska språk

Medverkande

Marco Bianchi - Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk

Magnus Källström - Riksantikvarieämbetet, Förvaltningsavdelningen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Elmevik, Lennart och Peterson, Lena, 1997: Samnordisk runtextdatabas: slutrapport. I: Nytt om runer 12. S. 33-34.
ISSN: 0801-3756

Peterson, Lena, 1994: Scandinavian Runic-text Database: a Presentation. Im: The Twelfth Viking Congress. Developments Around the Baltic and North Sea in the Viking Age. Ed. Björn Ambrosiani & Helen Clarke. Stockholm. (Birka studies 3.) pp. 305-309.
Ladda ned här

Williams, H. och Lagman, S. (1989) Beskrivning av datorlagringen av det vikingatida runmaterialet. I Runrön 1. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet

Källström, Magnus, 2005: Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter. I: Historisk tidskrift 2005:2. S. 300-308.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.