RWAAI: Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage

SND-ID: ext0056-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Niclas Burenhult - Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Nicole Kruspe - Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum rorId

Beskrivning

The Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage (RWAAI) är en digital multimediaresurs med syfte att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien. Det är den första resursen som är ägnad åt en särskild språkgrupp i denna varierande och dynamiska region.
RWAAI syftar till att:
Förena såväl äldre som nyskapat material och expertis till en unik, beständig och tillgänglig interdisciplinär resurs som dokumenterar språk och kultur i de austroasiatisk-talande folkgrupperna.
Erbjuda ett digitalt arbetsutrymme där medarbetare kan lagra, organisera och återanvända sina forskningsmaterial.
Möjliggöra presentationen av samlingar av immateriellt kulturarv för austroasiatiska talare, forskarkollegor och allmänheten genom att bistå bidragande medarbetare med digitalisering, katalogisering och presentation av deras forskningsmaterial.
Sammanföra ett internationellt nätverk av austroasiatiska forskare och på så sätt skapa nya initiativ inom det framväxande eScience-området.
Erbjuda k

... Visa mer..
The Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage (RWAAI) är en digital multimediaresurs med syfte att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien. Det är den första resursen som är ägnad åt en särskild språkgrupp i denna varierande och dynamiska region.
RWAAI syftar till att:
Förena såväl äldre som nyskapat material och expertis till en unik, beständig och tillgänglig interdisciplinär resurs som dokumenterar språk och kultur i de austroasiatisk-talande folkgrupperna.
Erbjuda ett digitalt arbetsutrymme där medarbetare kan lagra, organisera och återanvända sina forskningsmaterial.
Möjliggöra presentationen av samlingar av immateriellt kulturarv för austroasiatiska talare, forskarkollegor och allmänheten genom att bistå bidragande medarbetare med digitalisering, katalogisering och presentation av deras forskningsmaterial.
Sammanföra ett internationellt nätverk av austroasiatiska forskare och på så sätt skapa nya initiativ inom det framväxande eScience-området.
Erbjuda kapacitetsuppbyggnad inom MSEA för att främja dokumentationen av immateriellt kulturarv, såväl som hållbar arkiveringsteknik och datahantering.

Syfte:

Att underhålla forskningsmaterial som dokumenterar det immateriella kulturarvet för austroasiatiska folkgrupper på det sydostasiatiska fastlandet och i Indien. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Burma, Kambodja, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indien, Bangladesh

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Socialantropologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Etnologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer