Litteraturbanken

SND-ID: ext0050-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Mats Malm - Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion rorId

Beskrivning

I Litteraturbanken kan man läsa och söka i texter, ladda ner och skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript som annars kan vara svårtillgängliga. För läsplattor och mobiltelefoner finns också epub-filer.
Litteraturbanken erbjuder också vederhäftiga översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden. Målet är att utveckla Litteraturbanken till en webbplats som rymmer det viktigaste inom svensk litteratur: nya texter tillkommer i stort sett varje månad.
Litteraturbanken utvecklar också, i samarbete med olika utgivningsprojekt, redskap och infrastruktur för utgivare som arbetar med eller planerar att börja ge ut olika verk och författarskap. I första hand samarbetar Litteraturbanken med Selma Lagerlöf-arkivet och utgivningen av Esaias Tegnérs predikningar.

Syfte:

Litteraturbankens syfte är att vara en fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Den är till för alla: forskare, lärare, studerande och litterärt allmänintresserade. Huvuduppgiften är att samla in och digitalisera skönlitteratur och viktigare huma

... Visa mer..
I Litteraturbanken kan man läsa och söka i texter, ladda ner och skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript som annars kan vara svårtillgängliga. För läsplattor och mobiltelefoner finns också epub-filer.
Litteraturbanken erbjuder också vederhäftiga översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden. Målet är att utveckla Litteraturbanken till en webbplats som rymmer det viktigaste inom svensk litteratur: nya texter tillkommer i stort sett varje månad.
Litteraturbanken utvecklar också, i samarbete med olika utgivningsprojekt, redskap och infrastruktur för utgivare som arbetar med eller planerar att börja ge ut olika verk och författarskap. I första hand samarbetar Litteraturbanken med Selma Lagerlöf-arkivet och utgivningen av Esaias Tegnérs predikningar.

Syfte:

Litteraturbankens syfte är att vara en fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Den är till för alla: forskare, lärare, studerande och litterärt allmänintresserade. Huvuduppgiften är att samla in och digitalisera skönlitteratur och viktigare humaniora samt tillgängliggöra materialet på sådant sätt att det blir möjligt för användare att arbeta med det. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 – Pågående

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idé- och lärdomshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.