Düben Collection Database Catalogue

SND-ID: ext0048-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Erik Kjellberg - Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för musikvetenskap rorId

Beskrivning

Düben Collection Database Catalogue (DCDC) är en digitaliserad katalog som presenterar metadata och skannade faksimil av Dübensamlingen, en stor och viktig samling av musikaliska handskrifter och tryck från 1600-tal och början av 1700-talet. DCDC innehåller ca 2300 musikaliska verk i handskrift och ca 25 tryck, vilka huvudsakligen utgörs av liturgisk vokal- och instrumentalmusik. Samlingen anskaffades av det svenska hovkapellets ledare under stormaktstiden och donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1732 av Anders von Düben. Hovkapellmästartjänsten innehades av olika medlemmar av släkten Düben från 1640 till 1718. Gustav Düben d.ä. (1628-1690) betraktas som huvudansvarig för insamlingen, som innehåller verk av mer än 300 kompositörer från Tyskland, Italien, Frankrike, Polen, England, Baltikum och Sverige, förutom en stort antal anonyma verk. Samlingen låg länge orörd och är därmed intakt från den tid då den donerades. Den innehåller en stor mängd vokalmusik av Buxtehude och av många andra nordtyska kyrkomusiker. Den speglar musiklivet i städerna kring Östersjön, men den har också starka i

... Visa mer..
Düben Collection Database Catalogue (DCDC) är en digitaliserad katalog som presenterar metadata och skannade faksimil av Dübensamlingen, en stor och viktig samling av musikaliska handskrifter och tryck från 1600-tal och början av 1700-talet. DCDC innehåller ca 2300 musikaliska verk i handskrift och ca 25 tryck, vilka huvudsakligen utgörs av liturgisk vokal- och instrumentalmusik. Samlingen anskaffades av det svenska hovkapellets ledare under stormaktstiden och donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1732 av Anders von Düben. Hovkapellmästartjänsten innehades av olika medlemmar av släkten Düben från 1640 till 1718. Gustav Düben d.ä. (1628-1690) betraktas som huvudansvarig för insamlingen, som innehåller verk av mer än 300 kompositörer från Tyskland, Italien, Frankrike, Polen, England, Baltikum och Sverige, förutom en stort antal anonyma verk. Samlingen låg länge orörd och är därmed intakt från den tid då den donerades. Den innehåller en stor mängd vokalmusik av Buxtehude och av många andra nordtyska kyrkomusiker. Den speglar musiklivet i städerna kring Östersjön, men den har också starka inslag av italiensk musik och även av engelsk och fransk. Fransk operarepertoar från Lullys tid är den största profana delen av samlingen.

DCDC är en dynamisk och öppen resurs. Den kommer att uppdateras kontinuerligt med nya data, som representerar relevant forskning. Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet ansvarar för katalogen.

Syfte:

Syftet med Düben Collection Database Catalogue är att tillhandahålla en sökbar databas för samlingen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 2011

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för musikvetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Musik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Musikvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal

Publikationer